CÔNG CỤ
East West

Measurement conversion made easy

Khi quý vị giao dịch với các đối tác ở các quốc gia khác nhau, đôi khi họ sẽ không dùng chung một đơn vị đo lường như quý vị. Công cụ tính toán chuyển đổi linh hoạt và hữu ích của chúng tôi sẽ giúp quý vị chuyển đổi nhanh chóng giữa các đơn vị đo lường khác nhau áp dụng ho chiều dài, chiều rộng, thể tích, cân nặng.

  Công cụ chuyển đổi
 Chiều dài
 Diện tích
 Thể tích
 Cân nặng

  Thừa số chuyển đổi
  Chiều dài Nhân với
 Inches to Centimetres  2.54
 Centimetres to Inches  0.39
 Inches to Millimetres  25.40
 Millimetres to Inches  0.04
 Feet to Metres  0.31
 Metres to Feet  3.28
 Yards to Metres  0.91
 Metres to Yards  1.09
 Miles to Kilometres  1.61
 Kilometres to Miles  0.62

 Diện tích

Nhân với
 Square Inches to Square Centimetres  6.451
 Square Centimetres to Square Inches  0.15
 Square Feet to Square Metres  0.09
 Square Metres to Square Feet  10.76
 Square Yards to Square Metres  0.84
 Square Metres to Square Yards  1.20
 Square Miles to Square Kilometres  2.59
 Square Kilometres to Square Miles  0.39
 Acres to Hectares  0.40
 Hectares to Acres  2.47
TRA SOÁT
Việc Gửi Hàng

Bằng số không vận đơn

Bằng số tham chiếu

Bằng số phiếu gởi nội địaLATEST NEWS

Kính gởi Quý Kh ... ...

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo...