CÔNG CỤ
East West


Chuyển đổi tiền tệ

Để chuyển đổi giá trị tiền tệ của hơn 60 loại tiền trên thế giới, vui lòng sử dụng công cụ dưới đây. Xin lưu ý rằng mặc dù các giá trị tiền tệ được cập nhật hàng ngày nhưng các số liệu hoàn toàn là các chỉ số tham khảo.


Nhập giá trị cần chuyển đổi vào các ô dưới đây.

Chọn chuyển đổi từchuyển đổi thành loại tiền tệ và nhấp vào chuyển đổi.
Số tiền Vui lòng nhập giá trị muốn chuyển đổi.

 Chuyển đổi từ: United States - Dollars (USD)
United Kingdom - Pounds (GBP)
Japan - Yen (JPY)
Europe - Euro (EUR)

 Chuyển đổi thành: United States - Dollars (USD)
United Kingdom - Pounds (GBP)
Japan - Yen (JPY)
Europe - Euro (EUR)

Kết quả  

 
 
Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Xenon Laboratories.

TRA SOÁT
Việc Gửi Hàng

Bằng số không vận đơn

Bằng số tham chiếu

Bằng số phiếu gởi nội địaLATEST NEWS

Kính gởi Quý Kh ... ...

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo...