CÁC DỊCH VỤ
Dịch vụ cung cấp


Dịch vụ khai báo hải quan

là đại lý khai thuê hải quan, East West có nhiều thuận lợi trong việc đẩy nhanh việc khai báo hải quan, bao gồm:

• Giải thích về những quy định và thủ tục

• Xác định biểu suất thuế của hàng hóa

• Bổ sung những điều khỏan ưu đãi về hệ thống thuế cho phù hơp

• Khai báo hải quan  tại chổ cho những kiện hàng riêng lẽ.

 
TRA SOÁT
Việc Gửi Hàng

Bằng số không vận đơn

Bằng số tham chiếu

Bằng số phiếu gởi nội địaLATEST NEWS

Kính gởi Quý Kh ...

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo...