CÁC DỊCH VỤ
Dịch vụ cung cấp


Thương mại xuất nhập khẩu

Nhập khẩu

East West cung cấp cho khách hàng tòan bộ những dịch vụ về nhập khẩu bao gồm dịch vụ giao hàng tận nơi, giao hàng tại sân bay,  giao hàng tại cảng, hàng nguyên container, hàng lẽ, gom hàng và phân phối hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi làm thủ tục hải quan, bao gồm cả việc báo thuế nhập khẩu và những giấy tờ cần thiết nhằm giúp khách hàng nhận hàng một cách nhanh chóng.

East West có thể chuyển phát nhanh những gói hàng nội địa trên khắp nước Việt Nam. Điều này có nghĩa là  East West  có thể cung cấp cho khách hàng một hệ thống phân phối cho các khách hàng nhập khẩu để phân phát hàng tại các tỉnh thành phố của Việt Nam.

Xuất khẩu

East West cung cấp một dịch vụ toàn cầu  toàn cầu giành cho xuất khẩu, bao gồm những dịch vụ giao hàng tận nơi,  giao hàng bằng đường hàng không và đường biển. Chúng tôi có mối quan hệ tin cậy và chuyên nghiệp với những khách hàng xuất khẩu và mối quan hệ này tiếp tục bền vững bởi vì  chúng tôi .Không có giới hạn trong việc tìm ra những giải pháp tối ưu

TRA SOÁT
Việc Gửi Hàng

Bằng số không vận đơn

Bằng số tham chiếu

Bằng số phiếu gởi nội địaLATEST NEWS

Kính gởi Quý Kh ...

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo...