CÔNG CỤ
East West

Cân nặng theo thể tích

Đôi khi có những lô hàng trọng lượng nhẹ hơn trọng lượng thể tích của nó, trong trường hợp này sẽ được tính theo khoảng trống mà nó chiếm chỗ trên máy bay bằng cách quy đổi cân nặng theo thể tích.

Chúng tôi đề nghị quí vị tính theo trọng lượng thể tích cho từng gói hàng gởi đi sau đó sẽ so sánh với trọng lượng thực tế của nó. Trọng lượng nào lớn hơn sẽ được dùng để tính phí vận chuyển.

Trọng lượng quốc tế thường dùng công thức sau đây để tính toán:

Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (tính bằng cm)/6000 = trọng lượng thể tích (tính bằng kilogam).

Hoặc quý vị có thể dủng công cụ dưới đây để tính toán:
 
Lọai hàng hóa Hộp Ống
Đơn vị tính Cms/kgs Inches/Pounds
Dài Length units                Dài                   Rộng
Rộng Width units  Cao
Cao Height units
Trọng lượng thể tích
Volume units
 
 
TRA SOÁT
Việc Gửi Hàng

Bằng số không vận đơn

Bằng số tham chiếu

Bằng số phiếu gởi nội địaLATEST NEWS

Kính gởi Quý Kh ... ...

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo...