TOOLS
East WestGiờ Trên Thế Giới
Đối với giao dịch thương mại thế giới, có một điều quan trọng là phải xem xét về sự khác biệt múi giờ giữa các vùng lãnh thổ khác nhau. Bằng cách này quý vị có thể hoạch định trước để chắc chắn rằng quý vị và các bên đối tác có thể liên lạc với nhau đúng thời điểm .

Lựa quốc gia:
  TRA SOÁT
Việc Gửi Hàng

Bằng số không vận đơn

Bằng số tham chiếu

Bằng số phiếu gởi nội địa


LATEST NEWS

Kính gởi Quý Kh ... ...

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo...